Personlig udvikling

 

På forskellige områder af livet kan det være helt afgørende, at kunne trække på en nuanceret forståelse og nogle virksomme midler.

Mit arbejde med personlig udvikling er netop centreret omkring dét, der virker - baseret på erfaringer, evidens og brugbarhed.

Jeg arrangerer både åbne kurser, som man kan tilmelde sig - og interne kurser i foreninger, virksomheder o.a.

Kontakt mig for yderligere information og aftaler om booking af arrangementer.

Krop & Bevidsthed

Vores forhold til kroppen er på mange måder blevet forkvaklet.

Noget af det, vi kan have stor emotionel og sundhedsmæssig gavn af, er at øve kropslig bevidsthed.

På denne workshop arbejder vi dels med Qigong, den mere end 4000 år gamle, kinesiske energipraksis  - dels med moderne metoder som bioenergetik.

Mentor forløb

Jeg tilbyder mentorforløb, som er individuelt tilpasset dit behov. 

Afhængigt af, hvad du har brug for, kan forløbet have mest fokus på målorienteret coaching eller integreret terapi.

Coaching er målorienteret og fokuserer på dét vi gerne vil opnå.

Integreret terapi fokuserer på arbejdet med følelser og fraspaltede personlighedselementer.

Kend din skygge

Vores underbevidste, psykiske elementer, som Jung kaldte Skyggen, påvirker os hele tiden.

Det er følelser, tanker og identitetsaspekter, som gennem livet er blevet fortrængt, undertrykt og fremmedgjort.

Der bliver ofte lagt vægt på de "negative" sider af Skyggen, men den rummer også oversete potentialer og kvaliteter.

På dette kursus arbejder vi med at genkontakte Skyggen og derved hele gamle sår og åbne nye muligheder.

Følg mig på de sociale medier
Del gerne dine tanker!

​Telefon : ​4221 9779

Email : mail@lifeminding.dk

​​​

© 2018 by Jørn Trabjerg

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon

Hvorfor økologi?

October 12, 2017

1/1
Please reload

Aktuelt på Bloggen: