LifeMinding er det navn, jeg har givet min tilgang til menneskets udvikling i samspil med samfund og økosfære.

 

LifeMinding er både en teoretisk ramme og en skabelon for personlig, relationel, transpersonlig, kropslig og samfundsmæssig udvikling.

Der er to dybereliggende årsager til de kriser, vi står overfor i dag.

Den ene er fremmedgørelsen over for naturen, der i stor udstrækning betragtes som en ressource, der skal udnyttes.

Den anden er det verdenssyn, som i dag er dominerende og gennemsyrer alle aspekter af vores liv. Det er synet på mennesket som en biologisk robot og troen på, at virkeligheden kun består af dét, der kan beskrives af naturvidenskaben.

De virksomme værktøjer du får med LifeMinding gør det muligt at påvirke begge disse årsager og går dermed dybere end symptombehandling og navlepilleri.

Følg mig på de sociale medier
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
Kontakt mig gerne for yderligere informationer

Email : lifeminding@gmail.com

​​​

© 2019 by Jørn Trabjerg

Aktuelt på Bloggen:

Hvorfor økologi?

October 12, 2017

1/1
Please reload