En helhedsløsning

Vi lever i en kompleks virkelighed, hvor alt på en eller anden måde er forbundet.

Vores udfordringer er ligeledes komplekse og forbundne - derfor er de bedste løsninger dem, der er forankret i en helhedstilgang.

LifeMinding er baseret på Integral Teori og Praksis. Det er en model som sikrer, at man ikke udelader vigtige aspekter af helheden. 

I LifeMinding danner Integral Teori rammen for en syntese af en række metoder, der har vist sig virksomme. 

En rød tråd gennem hele programmet er Bevidsthed og Natur som de to mest universelle aspekter af menneskets eksistens.

Herunder kan du læse om de bærende elementer i LifeMinding

Bevidsthed

Bevidstheden er central i min tilgang til trivsel og udvikling. Dybest set er det eneste vi med sikkerhed véd, at vi oplever - og er bevidste om det.

Samtidig er det bevidsthed om noget, som er nøglen til at handle på det.

Bevidstheden er en af de få ting vi alle har tilfælles.

 

I tråd med Integral filosofi og mange af de gamle visdomstraditioner, ser jeg vores personlige bevidsthed som en lokaliseret manifestation af en transpersonlig, Universel Bevidsthed eller "Værenhed". Denne Bevidsthed er essentielt det samme som Ånd. 

Natur

Ligesom bevidsthed, er natur noget vi alle har tilfælles. Jordens økosfære er grundlaget for alle levende væseners eksistens - ikke mindst menneskets.

Samtidig er 

Meditation

Meditation er bevidsthedstræning og derfor er det et vigtigt element.

Der findes en bred vifte af meditative metoder, som er blevet udviklet og raffineret gennem årtusinder.

Det er ikke alle metoder, der virker lige godt for alle mennesker. Derfor er flere forskellige metoder integreret i LifeMinding.

Mindfulness.

I de senere år er mindfulness blevet meget udbredt og kendt af næsten alle.

Integral Meditation.

Tager man menneskets bevidsthedsstadier og udviklingsniveauer med i udformningen af sin meditationstræning, får 

Følg mig på de sociale medier
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
Kontakt mig gerne for yderligere informationer

Email : lifeminding@gmail.com

​​​

© 2019 by Jørn Trabjerg

Aktuelt på Bloggen:

Hvorfor økologi?

October 12, 2017

1/1
Please reload